เทศบาลตำบลคำใหญ่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
คำใหญ่
จังหวัดกาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์
camera_alt ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
...ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลคำใหญ่... 2 ตุลาคม 2562...นายประดิษฐ์ สุบุตรดีนายกเทศมนตรีตำบลคำใหญ่ออกตรวจงาน 1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชัยศรี หมู่ที่3 เส้นข้างวัดสว่างนวลจันทร์ถึงหลังโรงเรียนคำเจริญ...
6 กันยายน 2562...เวล า09.00น. นายประดิษฐ์ สุบุตรดีนายกเทศมนตรีตำบลคำใหญ๋ เป็นประะานเปิดการประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลคำใหญ่ พร้อมคณะกรรมการและอนุกรรมการ ปลัดเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล...
26 ก.ค 2562...เวลา 09.30 น.นายประดิษฐ์ สุบุตรดีนายกเทศมนตรีตำบลคำใหญ่มอบหมายให้นายละมุล โกศิลารองนายกเทศมนตรีตำบลคำใหญ่ให้เกีรยติเป็นประธานพร้อมคณะผู้บริหาร ผู้นำชุมชน...
26 ก.ค 2562...เวลา 09.30 น.นายประดิษฐ์ สุบุตรดีนายกเทศมนตรีตำบลคำใหญ่ให้เกีรยติเป็นประธานโครงการอบรมโครงการคีตะมวยไทยต้านภัยยาเสพติด ณ โรงเรียนคำเจริญวิทยาคม อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ (5 ภาพ)
24ก.ค2562...เวลา09.30น. นายประดิษฐ์ สุบุตรดีนายกเทศมนตรีตำบลคำใหญ่เป็นประธาน พร้อมผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดและรองปลัดเทศบาล ผู้นำชุมชน อสม.ในเขตเทศบาลตำบลคำใหญ่...
23 กรกฎาคม 2562...เวลา 09.30 น. การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลคำใหญ่ ประจำไตรมาส ที่4/2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ (5 ภาพ)
18ก.ค2562 เวลา09.30น.นายประดิษฐ์ สุบุตรดีนายกเทศมนตรีตำบลคำใหญ่มอบหมายให้นายละมุล โกศิลารองนายกเทศมนตรีตำบลคำใหญ่เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมคณะผู้บริหาร ปลัดและรองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองงานเทศบาล...
เทศบาลตำบลคำใหญ่...ขอเชิญชวน...ร่วมกิจกรรมBike for King "ห้วยเม็กรวมใจ ปั่นเทิดไท้องค์ราชัน ๑๐"ในวันเสาร์ ที่๒๗ กรกฎาคม๒ ๕๖๒ โดยเทศบาลตำบลคำใหญ่ (2 ภาพ)
5 กรกฎาคม 2562...เวลา 13.30น.นายประดิษฐ์ สุบุตรดีนายกเทศมนตรีตำบลคำใหญ่ พร้อมรองนายกเทศมนตรีตำบลคำใหญ่ รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการหัวหน้ากองงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลคำใหญ่ ให้การต้อนรับและรับการประเมินติดตาม...
5 กรกฎาคม 2562...เวลา09.30น. นายประดิษฐ์ สุบุตรดีนายกเทศมนตรีตำบลคำใหญ่ มอบหมายให้นายละมุล โกศิลารองนายกเทศมนตรีตำบลคำใหญ่ เป็นประธานเปิดกิจกรรม พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 211 - 220 (ทั้งหมด 231 รายการ)