เทศบาลตำบลคำใหญ่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
คำใหญ่
จังหวัดกาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์
group กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายกิตติศักดิ์ เขตบุญพร้อม
นักวิชการสุขาภิบาล ชำนาญการ
โทร : 043-840158
(นางอัจฉราวรรณ ทับธานี)
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
โทร : 063-0160037
นายเพรียวพิพทักษ์ สีโนเรศ
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติการ
โทร : 043-840158