เทศบาลตำบลคำใหญ่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
คำใหญ่
จังหวัดกาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์
group หัวหน้าส่วนราชการ
(สิบเอกวิจัย แสนสมัคร)
ปลัดเทศบาลตำบลคำใหญ่
โทร : 087-8531668
นายนิเทศก์ สุขสมบูรณ์
รองปลัดเทศบาล
(นางมณีจันทร์ ชัยศิริธนานนท์)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 082-8482568
นายเด่นชัย อาจจำปา
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 043-840158
(นายสมพร อัมพวา)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 087-2626796
นางสาวจุฑารัตน์ สะตะ
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นายปรีชา คำปิว)
หัวหน้าฝ่ายการศึกษา รักษาการผู้อำนวยการกองการศึกษา
นายกิตติศักดิ์ เขตบุญพร้อม
รักษาการหัวหน้ากองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม