เทศบาลตำบลคำใหญ่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศ การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1
insert_drive_file การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 17 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview41
insert_drive_file การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่๑๗) poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview62
photo ประชาสัมพันธ์ แจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อใช้เป็น E-mail กลางสำหรับการรับ-ส่ง หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ของเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview102
insert_drive_file ประกาศการจำหน่ายต้นไม้ สถานที่ บริเวณโรงฆ่าสัตว์และบ่อขยะเทศบาลตำบลคำใหญ่ หมู่ที่ 7 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview89

play_arrow ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิ
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบ grade
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview19
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่ร่างวิจารณ์ จัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน 2 คัน grade
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview22
insert_drive_file การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 17 grade
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview21
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview66

play_arrow รายงานผลการปฏิบัติงาน
insert_drive_file รายงานสรุปแผนการปฏิบัติงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview55

play_arrow งบประมาณรายจ่ายประจำปี
insert_drive_file งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview60
insert_drive_file งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview64

play_arrow แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม

group คณะผู้บริหาร
(นายกำพล สงคราม)
นายกเทศมนตรีตำบลคำใหญ่
โทร : 087-213-0330
(นายปราการ อุตส่าห์)
รองนายกเทศมนตรีตำบลคำใหญ่
โทร : 093-5736388
(นายนิติพงศ์ โพธิ์ทอง)
รองนายกเทศมนตรีตำบลคำใหญ่
โทร : 081-9656064
(นายเคน บุญเลี้ยง)
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลคำใหญ่
(นายวุฒิชัย ดรบัณฑิต)
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลคำใหญ่
camera_alt ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
เทศบาลตำบลคำใหญ่(ชุมชนคำใหญ่) ร่วมศึกษาดูแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานโครงการชมรม TO BE NUMBER ONE ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น [24 มิถุนายน 2565]
เทศบาลตำบลคำใหญ่ร่วมกับนายอำเภอห้วยเม็กออกมาเยี่ยมครัวเรือนยากจนตามโครงการ Kalasin Happiness Model: คนกาฬสินธุ์ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง พร้อมมอบถุงยังชีพ [17 มิถุนายน 2565]
เทศบาลตำบลคำใหญ่ร่วมประชุมซักซ้อมเตรียมความพร้อมรับการประเมินตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและเก็บคะแนนการประกวดกิจกรรมในโครงการ "TO BE NUMBER ONE "ระดับประเทศ(รอบพื้นที่)จังหวัดกาฬสินธุ์ [17 มิถุนายน 2565]
ประมูลร้านค้า เปิดตลาดสดเทศบาลตำบลคำใหญ่ ประจำปี 2565 [14 มิถุนายน 2565]
 
play_arrow รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
insert_drive_file รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งวดที่ 3 (เดือนเมษายน-เดือนมิถุนายน 2565)
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview
insert_drive_file รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งวดที่ 2 (เดือนมกราคม-เดือนมีนาคม 2565) grade
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview25
insert_drive_file รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview28
insert_drive_file เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview89

play_arrow รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
insert_drive_file รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งวดที่ 3 (เดือนเมษายน-เดือนมิถุนายน 2565)
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview
insert_drive_file รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งวดที่ 2 (เดือนมกราคม-เดือนมีนาคม 2565) grade
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview25
insert_drive_file รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview28
insert_drive_file เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview89