info_outline ข้อมูลการติดต่อ

ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 64
เดือนนี้ 6,060
เดือนที่แล้ว 11,215
ทั้งหมด 44,779

volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
photo <<<::- คู่มือมาตรการป้องกันและแนวทางการดูแลผู้สูงอายุในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) -::>>> >>> คู่มือมาตรการป้องกันก grade
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview25 | attach_file [เอกสาร] attach_file [เอกสาร 2]  
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลคำใหญ่และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview48
photo ร่วมตอบแบสอบถาม ประเมิน ITA (ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐความโปร่งใสขององค์กร ประจำปี 2564) เทศบาลตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview32 | attach_file [เอกสาร] attach_file [เอกสาร 2]  
photo ประกาศ ให้มีการเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีตำบลคำใหญ่และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำใหญ่ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview43 | attach_file [เอกสาร] attach_file [เอกสาร 2]   attach_file [เอกสาร 3]   attach_file [เอกสาร 4]   attach_file [เอกสาร 5]  
photo ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลคำใหญ่ ขอเชิญร่วมการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 ณ หนองน้ำสาธารณะโคกป่ากุง หมู่ 10 วันที่ 31 ตุลาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview162

play_arrow รายงานผลการปฏิบัติงาน
play_arrow งบประมาณรายจ่ายประจำปี
play_arrow แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview90

ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม

group คณะผู้บริหาร
(นายกำพล สงคราม)
นายกเทศมนตรีตำบลคำใหญ่
(นายกำพล สงคราม)
นายกเทศมนตรีตำบลคำใหญ่
(นายปราการ อุตส่าห์)
รองนายกเทศมนตรีตำบลคำใหญ่
(นายปราการ อุตส่าห์)
รองนายกเทศมนตรีตำบลคำใหญ่
(นายนิติพงศ์ โพธิ์ทอง)
รองนายกเทศมนตรีตำบลคำใหญ่
(นายนิติพงศ์ โพธิ์ทอง)
รองนายกเทศมนตรีตำบลคำใหญ่
(นายเคน บุญเลี้ยง)
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลคำใหญ่
(นายเคน บุญเลี้ยง)
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลคำใหญ่
(นายวุฒิชัย ดรบัณฑิต)
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลคำใหญ่
(นายวุฒิชัย ดรบัณฑิต)
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลคำใหญ่
บุคลากรภายใน
group ผู้บริหารองค์กร
(นายกำพล สงคราม)
นายกเทศมนตรีตำบลคำใหญ่
(นายกำพล สงคราม)
นายกเทศมนตรีตำบลคำใหญ่
(สิบเอกวิจัย แสนสมัคร)
ปลัดเทศบาลตำบลคำใหญ่
(สิบเอกวิจัย แสนสมัคร)
ปลัดเทศบาลตำบลคำใหญ่