เทศบาลตำบลคำใหญ่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
คำใหญ่
จังหวัดกาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัสท์ติก สายบ้านคำใหญ่ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ 2566
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3
insert_drive_file รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลคำใหญ่ เรื่องประกวดราคาก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสายถนนบ้านชัยศรี หมู่ที่ 3 ซอย 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview28
insert_drive_file ประกาศเกณฑ์ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถแต่ละคันและประกาศกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview24
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถนนบ้านชัยศรี หมู่ที่ 3 ซอย 7 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งบประมาณ พ.ศ.2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview45

play_arrow ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัสท์ติก สายบ้านคำใหญ่ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ 2566
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสายถนนบ้านชัยศรี หมู่ที่ 3 ซอย 7
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลคำใหญ่ เรื่องประกวดราคาก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสายถนนบ้านชัยศรี หมู่ที่ 3 ซอย 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) grade
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนบ้านชัยศรี หมู่ที่ 3 ซอย 7 grade
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview17
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลคำใหญ่ เรื่องแผนการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9

play_arrow รายงานผลการปฏิบัติงาน
insert_drive_file รายงานสรุปแผนการปฏิบัติงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview98

play_arrow งบประมาณรายจ่ายประจำปี
insert_drive_file งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview110
insert_drive_file งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview110

play_arrow แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file แผนการซ่อมแซมบำรุงรักษา ประจำปีงบประมาณ 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview16
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview21
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถนนบ้านชัยศรี หมู่ที่ 3 ซอย 7 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งบประมาณ พ.ศ.2566) grade
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview21
insert_drive_file ประกาศแผนการจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ จำน poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview102
insert_drive_file แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการซ่อมสร้างเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนสายบ่อขยะ หมู่ที่ 7 ตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview116

ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม

group คณะผู้บริหาร
(นายกำพล สงคราม)
นายกเทศมนตรีตำบลคำใหญ่
โทร : 087-213-0330
(นายนิติพงศ์ โพธิ์ทอง)
รองนายกเทศมนตรีตำบลคำใหญ่
โทร : 081-9656064
(นายวุฒิชัย ดรบัณฑิต)
รองนายกเทศมนตรีตำบลคำใหญ่
(นายเคน บุญเลี้ยง)
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลคำใหญ่
นายประหยัด โอ้อุ้ย
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลคำใหญ่
โทร : 093-4735836
camera_alt ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
เทศบาลตำบลคำใหญ่เข้าร่วมการอบรมเสริมสร้างความรู้ หลักสูตรพลเมืองแก่ประชาชนตามโครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย [21 มีนาคม 2566]
โครงการก่อสร้างของเทศบาลตำบลคำใหญ่ [14 มีนาคม 2566]
เทศบาลตำบลคำใหญ่จัดทำการซ่อมแซมรางระบายน้ำ ในเขตชุมชนเทศบาลตำบลคำใหญ่ หมูที่ 11 ตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ [14 มีนาคม 2566]
โครงการฝึกอบรมด้านการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลคำใหญ่ประจำปี 2566 [14 มีนาคม 2566]
 
play_arrow รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
insert_drive_file รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งวดที่ 1 (เดือนตุลาคม-เดือนธันวาคม 2565)
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5
insert_drive_file รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งวดที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-เดือนกันยายน 2565) grade
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview20
insert_drive_file รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งวดที่ 3 (เดือนเมษายน-เดือนมิถุนายน 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview47
insert_drive_file รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งวดที่ 2 (เดือนมกราคม-เดือนมีนาคม 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview68
insert_drive_file รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview73

play_arrow รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
insert_drive_file รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งวดที่ 1 (เดือนตุลาคม-เดือนธันวาคม 2565)
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5
insert_drive_file รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งวดที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-เดือนกันยายน 2565) grade
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview20
insert_drive_file รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งวดที่ 3 (เดือนเมษายน-เดือนมิถุนายน 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview47
insert_drive_file รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งวดที่ 2 (เดือนมกราคม-เดือนมีนาคม 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview68
insert_drive_file รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview73