info_outline ข้อมูลการติดต่อ

ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 214
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. ๓ และ ๔) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview46
insert_drive_file ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. ๑ และ ๒) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview33
photo <<<::- คู่มือมาตรการป้องกันและแนวทางการดูแลผู้สูงอายุในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) -::>>> >>> คู่มือมาตรการป้องกันก poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview66 | attach_file [เอกสาร] attach_file [เอกสาร 2]  
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลคำใหญ่และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview136
photo ร่วมตอบแบสอบถาม ประเมิน ITA (ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐความโปร่งใสขององค์กร ประจำปี 2564) เทศบาลตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview28 | attach_file [เอกสาร] attach_file [เอกสาร 2]  

play_arrow รายงานผลการปฏิบัติงาน
play_arrow งบประมาณรายจ่ายประจำปี
play_arrow แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview136

ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม

group คณะผู้บริหาร
(นายกำพล สงคราม)
นายกเทศมนตรีตำบลคำใหญ่
(นายกำพล สงคราม)
นายกเทศมนตรีตำบลคำใหญ่
(นายปราการ อุตส่าห์)
รองนายกเทศมนตรีตำบลคำใหญ่
(นายปราการ อุตส่าห์)
รองนายกเทศมนตรีตำบลคำใหญ่
(นายนิติพงศ์ โพธิ์ทอง)
รองนายกเทศมนตรีตำบลคำใหญ่
(นายนิติพงศ์ โพธิ์ทอง)
รองนายกเทศมนตรีตำบลคำใหญ่
(นายเคน บุญเลี้ยง)
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลคำใหญ่
(นายเคน บุญเลี้ยง)
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลคำใหญ่
(นายวุฒิชัย ดรบัณฑิต)
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลคำใหญ่
(นายวุฒิชัย ดรบัณฑิต)
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลคำใหญ่
camera_alt ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลคำใหญ่ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอห้วยเม็ก ออกให้บริการผ่าตัดทำหมันเพื่อควบคุมประชากรสุนัขและแมว [28 กันยายน 2564]
เทศบาลตำบลคำใหญ่ร่วมวันพระราชทานธงชาติไทย [28 กันยายน 2564]
เทศบาลตำบลคำใหญ่ร่วมมอบถุงยังชีพแก่ผู้ยากไร้ในเขต [13 กันยายน 2564]
กิจกรรมวันแม่ “ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี” [11 สิงหาคม 2564]
 
บุคลากรภายใน
camera_alt ผู้บริหารองค์กร
(นายกำพล สงคราม)
นายกเทศมนตรีตำบลคำใหญ่
(นายกำพล สงคราม)
นายกเทศมนตรีตำบลคำใหญ่
(สิบเอกวิจัย แสนสมัคร)
ปลัดเทศบาลตำบลคำใหญ่
(สิบเอกวิจัย แสนสมัคร)
ปลัดเทศบาลตำบลคำใหญ่