messager
 
เทศบาลตำบลคำใหญ่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
คำใหญ่
จังหวัดกาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์
group กองช่าง
นายเด่นชัย อาจจำปา
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 098-1495040
(นายสรันย์ ภูต้องศรี)
นายช่างโยธา อาวุโส
โทร : 086-2203784
(นายพลภัทร นักลำทอง)
นายช่างไฟฟ้า อาวุโส
โทร : 084-2532824
(นางสาวแก้วมณี ทักษี)
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
โทร : 065-8252559