info_outline ข้อมูลการติดต่อ

ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 79
ตราสัญลักษณ์

การติดต่อหน่วยงาน
เทศบาลตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ 46170 กองคลัง โทร.043-840-154 ศูนย์เด็ก โทร.043-840-155 งานป้องกันฯ โทร.043-840-156 สำนักปลัด (Fax) 043-840-157 สำนักปลัด โทร. 043-840-158 กองสวัสดิการ โทร.043-840-159 Emailกลาง เทศบาลตำบลคำใหญ่ Ky.goth999@gmail.com
เว็บไซต์หน่วยงาน

บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายกำพล สงคราม)
นายกเทศมนตรีตำบลคำใหญ่
(นายกำพล สงคราม)
นายกเทศมนตรีตำบลคำใหญ่
(สิบเอกวิจัย แสนสมัคร)
ปลัดเทศบาลตำบลคำใหญ่
(สิบเอกวิจัย แสนสมัคร)
ปลัดเทศบาลตำบลคำใหญ่