messager
 
เทศบาลตำบลคำใหญ่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
คำใหญ่
จังหวัดกาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์
ตราสัญลักษณ์

การติดต่อหน่วยงาน
เทศบาลตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ 46170 กองคลัง โทร.043-840-154 ศูนย์เด็ก โทร.043-840-155 งานป้องกันฯ โทร.043-840-156 สำนักปลัด (Fax) 043-840-157 สำนักปลัด โทร. 043-840-158 กองสวัสดิการ โทร.043-840-159 One stop service : 092-9570098 ที่อยู่ สำนักงานเทศบาลตำบลคำใหญ่ 999 ม.2 ต.คำใหญ่ อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ 46170 Emailกลาง เทศบาลตำบลคำใหญ่ Ky.goth999@gmail.com E-mail:Khamyaiza2000w@gmail.com จดหมายอิเล็คทรอนิคส์เทศบาล Saraban_05460801@dla.go.th
เว็บไซต์หน่วยงาน

แผนที่หน่วยงาน