messager
 
เทศบาลตำบลคำใหญ่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
คำใหญ่
จังหวัดกาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์
play_arrow รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ในปี พ.ศ.2567 ไตรมาสที่ 3
เผยแพร่วันที่ : 2 กรกฎาคม 2567 | เปิดอ่าน : 3 |
find_in_page รายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบฟอร์ม ITA-016 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 78 |
รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ในปี พ.ศ.2567 แบบฟอร์ม ITA-014 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 40 |
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : 38 |
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2567 | เปิดอ่าน : 57 |
ประกาศเทศบาลตำบลคำใหญ่ เรื่อง รายงานการแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๔ ( กรกฎาคม ๒๕๖๖ -กันยายน ๒๕๖๖ ) poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2566 | เปิดอ่าน : 273 |
find_in_page รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.2566 (ตามแบบฟอร์ม ITA-017) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2566 | เปิดอ่าน : 97 |
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งวดที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-เดือนกันยายน 2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2566 | เปิดอ่าน : 41 |
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งวดที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2566 | เปิดอ่าน : 34 |
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งวดที่ 2 (เดือนมกราคม-เดือนมีนาคม 2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 76 |
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งวดที่ 1 (เดือนตุลาคม-เดือนธันวาคม 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2566 | เปิดอ่าน : 78 |
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งวดที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-เดือนกันยายน 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | เปิดอ่าน : 68 |
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งวดที่ 3 (เดือนเมษายน-เดือนมิถุนายน 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2565 | เปิดอ่าน : 104 |
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งวดที่ 2 (เดือนมกราคม-เดือนมีนาคม 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 123 |
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2565 | เปิดอ่าน : 138 |
เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2565 | เปิดอ่าน : 219 |
1 - 16 (ทั้งหมด 16 รายการ) 1