เทศบาลตำบลคำใหญ่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
คำใหญ่
จังหวัดกาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์
group กองสวัสดิการสังคม
(นายสมพร อัมพวา)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 087-2626796
(นางนุศราวรรณ อินทมาตย์)
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ
โทร : 098-5933947
(นางจินดา หงษาวงษ์)
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ
โทร : 098-2074312
นายธงชัย ทักษี
เจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 065-5343212