เทศบาลตำบลคำใหญ่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์
camera_alt ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
เทศบาลตำบลคำใหญ่(ชุมชนคำใหญ่) ร่วมศึกษาดูแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานโครงการชมรม TO BE NUMBER ONE ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น [24 มิถุนายน 2565]
เทศบาลตำบลคำใหญ่ร่วมกับนายอำเภอห้วยเม็กออกมาเยี่ยมครัวเรือนยากจนตามโครงการ Kalasin Happiness Model: คนกาฬสินธุ์ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง พร้อมมอบถุงยังชีพ [17 มิถุนายน 2565]
เทศบาลตำบลคำใหญ่ร่วมประชุมซักซ้อมเตรียมความพร้อมรับการประเมินตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและเก็บคะแนนการประกวดกิจกรรมในโครงการ "TO BE NUMBER ONE "ระดับประเทศ(รอบพื้นที่)จังหวัดกาฬสินธุ์ [17 มิถุนายน 2565]
ประมูลร้านค้า เปิดตลาดสดเทศบาลตำบลคำใหญ่ ประจำปี 2565 [14 มิถุนายน 2565]
การประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลคำใหญ่ ครั้งที่1/2565 [13 มิถุนายน 2565]
เทศบาลตำบลคำใหญ่ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยม ประเมินชมรมชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนคำใหญ่จากจังหวัดกาฬสินธู์ [13 มิถุนายน 2565]
เทศบาลตำบลคำใหญ่ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ได้มอบบ้านตามการดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ ตาม... [9 มิถุนายน 2565]
งานสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ เทศบาลตำบลคำใหญ่ ประจำปี ๒๕๖๕ [3 มิถุนายน 2565]
เทศบาลตำบลคำใหญ่ออกสำรวจโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปี ๒๕๖๕ [25 พฤษภาคม 2565]
เทศบาลตำบลคำใหญ่ ออกพ่นหมอกควัน เพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคนำแมลง ในบริเวณรอบบ้านคำใหญ่ หมู่ที่ 7 ตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ [23 พฤษภาคม 2565]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 - 10 (ทั้งหมด 160 รายการ)