เทศบาลตำบลคำใหญ่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
คำใหญ่
จังหวัดกาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์
camera_alt ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
เทศบาลตำบลคำใหญ่ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ [6 ธันวาคม 2566]
มอบเงินช่วยเหลือเยียวยา ผู้ประสบสหภัย แก่รายนายเพชร สร้อยโชติ บ้านเลขที่ 52 หมู่12 บ้านคำเจริญ ตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ [30 พฤศจิกายน 2566]
การประชุมสภาเทศบาลตำบลคำใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 พ.ศ.2566 [30 พฤศจิกายน 2566]
#ลอยกระทงคำใหญ่ใส่ใจรักษ์สิ่งแวดล้อม# ...งานสืบสานประเพณีลอยกระทงเทศบาลตำบลคำใหญ่ ประจำปี 2566 ณ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติหนองกุง หมู่ที่ 10 ต.คำใหญ่ อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ ... [28 พฤศจิกายน 2566]
ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามแนวทาง TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี ๒๕๖๗ [24 พฤศจิกายน 2566]
ร่วมประชาคม/ประชาพิจารณ์ รับฟังความคิดเห็น เรื่องขออนุญาตก่อสร้างโรงงานผลิตอาหารสัตว์ (ขนาดเล็ก) ณ ศาลากลางบ้านชัยศรี ม.3 ตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ [24 พฤศจิกายน 2566]
กิจกรรม การแข่งขันกีฬาสี โรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลคำใหญ่ ประจำปี 2567 [24 พฤศจิกายน 2566]
การประชุมนิเทศและติดตามการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ของหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดกาฬสินธุ์ (เทศบาลตำบลคำใหญ่) [24 พฤศจิกายน 2566]
เทศบาลตำบลคำใหญ่ ขอเชิญเที่ยวงานสืบสานประเพณีลอยกระทง เทศบาลตำบลคำใหญ่ ประจำปี ๒๕๖๖ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖ ณ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติหนองกุง ตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ [24 พฤศจิกายน 2566]
จิตอาสาเทศบาลตำบลคำใหญ่ โดยคณะผู้บริหาร คณะสมาชิกสภาเทศบาล คณะเจ้าหน้าที่เทศบาลร่วมกับคณะผู้นำชุมชนร่วมกันออกพัฒนา บ้านชัยศรี หมู่ที่ 3 ตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ [17 พฤศจิกายน 2566]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 - 10 (ทั้งหมด 296 รายการ)