เทศบาลตำบลคำใหญ่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
คำใหญ่
จังหวัดกาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์
camera_alt ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
งานก่อสร้างวางท่อ รางระบายน้ำถนนคอนกรีตชุมชน [12 กรกฎาคม 2564]
งานส่งเสริมคุณภาพชีวิต/พัฒนาเด็กและเยาวชน [12 กรกฎาคม 2564]
ร่วมกันประชุมโครงการจัดการน้ำชุมชนสู่การพัฒนาเกษตรกรและท้องถิ่นอย่างยังยืน(พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ประจำปี 2564 ชุมชนคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก... [25 มิถุนายน 2564]
ทำลายซากโดยการฝังกลบและทำการฆ่าเชื้อให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงอย่างถูกวิธี [24 มิถุนายน 2564]
24 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลคำใหญ่ ประชุมกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลใหญ่ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ [24 มิถุนายน 2564]
ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะและถนนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลคำใหญ่ [24 มิถุนายน 2564]
เทศบาลตำบลคำใหญ่ร่วมกันปฏิบัติงานตามแผนการออกปฏิบัติตามโครงการปรับปรุง ภูมิทัศน์และทำความสะอาดถนน ในเขตชุมชนบ้านคำใหญ่ [15 มิถุนายน 2564]
เทศบาลตำบลคำใหญ่ร่วมกันปฏิบัติงานตามแผนการออกปฏิบัติตามโครงการปรับปรุง ภูมิทัศน์และทำความสะอาดถนน ในเขตชุมชนบ้านคำใหญ่ [15 มิถุนายน 2564]
เทศบาลตำบลคำใหญ่ได้รับแจ้งจากเกษตรผู้เลี้ยงโค-กระบือ รายนางลัคณา ลาวงศ์ บ้านคำเจริญ หมู่ 2 ตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์พบว่ามีสัตว์ตายด้วยโรค ลัมปีสกิน(LSP) [15 มิถุนายน 2564]
เทศบาลตำบลคำใหญ่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น อ.ห้วยเม็ก จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น [11 มิถุนายน 2564]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 141 - 150 (ทั้งหมด 231 รายการ)