messager
 
เทศบาลตำบลคำใหญ่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
คำใหญ่
จังหวัดกาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์
group คณะผู้บริหาร
(นายกำพล สงคราม)
นายกเทศมนตรีตำบลคำใหญ่
โทร : 087-213-0330
(นายนิติพงศ์ โพธิ์ทอง)
รองนายกเทศมนตรีตำบลคำใหญ่
โทร : 081-9656064
(นายวุฒิชัย ดรบัณฑิต)
รองนายกเทศมนตรีตำบลคำใหญ่
โทร : 064-145110
(นายเคน บุญเลี้ยง)
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลคำใหญ่
โทร : 043-840158
นายอุดร ภูแดนกลาง
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลคำใหญ่
โทร : 098-2195909