เทศบาลตำบลคำใหญ่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
คำใหญ่
จังหวัดกาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์
group สำนักปลัด
(นายจักรพงษ์ พลราช)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 088-9515982
นางสาวรณุชจิตรา วชิรปัญญาพิพัฒน์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
โทร : 043-840158
(จ่าเอกไพรวัลย์ สุริเตอร์)
หัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารรณภัย
โทร : 086-4115298
(นางสาวเย็นตา กลางหนองแสง)
หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและผน
โทร : 061-8943301
(นางน้อมจิต ยศม่าว)
นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการ
โทร : 080-0111604
(นางสาวกัญญาภัค มาตรา)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
โทร : 089-8433566
(นางสาวปทุมวัน บุญผาลา)
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
โทร : 043-840158
นางสาวประภัสสร ไพรสณฑ์
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร ชำนาญการ
โทร : 043-889544
(นางจารุวรรณ ศรีโนเรศ)
เจ้าพนักงานทะเบียนและบัตร ชำนาญงาน
โทร : 089-2737098
(นางสาวณิชากร พานิชย์)
เจ้าหน้าที่ธุรการ ชำนาญงาน
โทร : 061-8947151
จ.อ. นพพล ก้านจักร์
เจ้าพนักงานเทศกิจ
โทร : 043-840158