info_outline ข้อมูลการติดต่อ

ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 163
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. ๓ และ ๔) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46 |
insert_drive_file ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. ๑ และ ๒) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32 |
photo <<<::- คู่มือมาตรการป้องกันและแนวทางการดูแลผู้สูงอายุในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) -::>>> >>> คู่มือมาตรการป้องกันก poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลคำใหญ่และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 135 |
photo ร่วมตอบแบสอบถาม ประเมิน ITA (ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐความโปร่งใสขององค์กร ประจำปี 2564) เทศบาลตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
photo ประกาศ ให้มีการเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีตำบลคำใหญ่และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำใหญ่ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5]
photo ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลคำใหญ่ ขอเชิญร่วมการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 ณ หนองน้ำสาธารณะโคกป่ากุง หมู่ 10 วันที่ 31 ตุลาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 219 |
insert_drive_file ประกาศ กำหนดเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตบลของจังหวัดกาฬสินธ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 183 |
photo ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลคำใหญ่ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
photo ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 16-17 มีนาคม 2563 ณ สนามกีฬาโรงเรียนคำเจริญวิทยาคมและสนามกีฬาโรงเรียนคำใหญ่วิทยา อำเภอห้วยเ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 270 |
photo ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ในวันเสาร์ ที่ 11 มกราคม 2563 ณ อาคารโดมอเนกประสงค์เทศบาลตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งแต่เ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
photo ขอเชิญร่วมงานโครงการอำเภอห้วยเม็กยิ้มเคลื่อนที่และเทศบาลตำบลคำใหญ่พบประชาชน ประจำเดือนธันวาคม 2562 ในวันที่ 26 ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านชัยศรี ตำบลค poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 368 |
photo ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลคำใหญ่ แจ้งกำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนตุลาคม 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 223 |
photo เทศบาลตำบลคำใหญ่...ขอเชิญชวน...ร่วมกิจกรรมปั่น ปัน บุญ สมทบกองทุนLTC ตำบลคำใหญ่ ในวันที่ 21 กันยายน 2562 ผู้สนใจสมัครได้ที่facebook:ประชาสัมพันธ์ ทต. poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 191 |
photo เทศบาลตำบลคำใหญ่...ขอเชิญชวน...ร่วมกิจกรรมBike for King "ห้วยเม็กรวมใจ ปั่นเทิดไท้องค์ราชัน ๑๐"ในวันเสาร์ ที่๒๗ กรกฎาคม๒ ๕๖๒ โดยเทศบาลตำบลคำใหญ่ อำเภ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 167 |
photo เทศบาลตำบลคำใหญ่...ขอเชิญชวน...ร่วมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีมหาสงกรานต์ เทศบาลตำบลคำใหญ่ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ลานโดมอเนกประสงค์สำนักงานเทศบาลตำบลคำใหญ่ อ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 188 |
photo เทศบาลตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์...ร่วมกิจกรรมโครงการ รณรงค์ การคัดแยกขยะ ร่วมกันสร้างวินัย รักษาความสะอาด... poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 325 |
photo เทศบาลตำบลคำใหญ่...ขอเชิญร่วมกิจกรรม งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ วันเสาร์ ที่๑๒ มกราคม ๒๕๖๒ ณ ลานอาคารโดมอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 167 |
photo เทศบาลตำบลคำใหญ่...ขอเชิญร่วมกิจกรรม งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ วันเสาร์ ที่๑๒ มกราคม ๒๕๖๒ ณ ลานอาคารโดมอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 168 |
photo เทศบาลตำบลคำใหญ่...ขอเชิญชวน...ร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชน ต้านยาเสพติด ครั้งที่ ๓๔ "คำถาวร ๘ คำใหญ่ ๑๑ สามัคคีเกมส์" ประจำปี ๒๕๖๑ ณ สนามกีฬาโรง poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ธันวาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 221 |
1 - 20 (ทั้งหมด 23 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายกำพล สงคราม)
นายกเทศมนตรีตำบลคำใหญ่
(นายกำพล สงคราม)
นายกเทศมนตรีตำบลคำใหญ่
(สิบเอกวิจัย แสนสมัคร)
ปลัดเทศบาลตำบลคำใหญ่
(สิบเอกวิจัย แสนสมัคร)
ปลัดเทศบาลตำบลคำใหญ่