messager
 
เทศบาลตำบลคำใหญ่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
คำใหญ่
จังหวัดกาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลคำใหญ่ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาลสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ ในตำแหน่ง นักจัด poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 594 |
สรุปผลประเมินการจัดการสาธารณะ เทศบาลตำบลคำใหญ่ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 24 |
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42 |
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาลจากสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ ในตำแหน่ง นักทรัพยา poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 67 |
ประกาศผลการประชุมประชาคม เพื่อจัดทำประชาพิจารณ์ การก่อสร้างโรงงานผลิตอาหารสัตว์ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47 |
การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาลจากสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 80 |
ประกาศการกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จ่ายให้รถยนต์ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50 |
ประกาศกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39 |
ประกาศเทศบาลตำบลคำใหญ่ เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2881 |
รายงารสรุปผลประเมินการจัดบริการสาธารณะ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 23 |
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัสท์ติก สายบ้านคำใหญ่ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 86 |
ประกาศ เรื่อง ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 86 |
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 109 |
ประกาศเทศบาลตำบลคำใหญ่ เรื่องประกวดราคาก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสายถนนบ้านชัยศรี หมู่ที่ 3 ซอย 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 86 |
ประกาศเกณฑ์ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถแต่ละคันและประกาศกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 90 |
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถนนบ้านชัยศรี หมู่ที่ 3 ซอย 7 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งบประมาณ พ.ศ.2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 119 |
เทศบาลตำบลคำใหญ่จัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชน ต้านยาเสพติด ครั้งที่ ๓๗ ระหว่างวันที่ ๘-๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ สนามกีฬาโรงเรียนคำใหญ่วิทยา อำเภอห้วยเม็ก จัง poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 117 |
ประกาศการประมูลให้เช่าร้านค้าตลาดสดล็อค 1 ตลาดสดเทศบาลตำบลคำใหญ่ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 151 |
ประกาศ การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 148 |
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 17 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 212 |
1 - 20 (ทั้งหมด 48 รายการ) 1 2 3