เทศบาลตำบลคำใหญ่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
คำใหญ่
จังหวัดกาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์
camera_alt ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
23/03/2563...นายประดิษฐ์ สุบุตรดีนายกเทศมนตรีตำบลคำใหญ่ มอบหมายให้สิบเอกวิจัย แสนสมัคร ปลัดเทศบาลสั่งการให้กองงานช่างและงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลคำใหญ่ออกสำรวจและซ่อมน้ำบาดาล...
13/03/2563... เทศบาลตำบลคำใหญ่จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อ โคโรน่า COVID -19 และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง โดยมีท่านสุเทพ ชัยวัฒน์...
วันที่18มีนาคม63เทศบาลตำบลคำใหญ่ร่วมรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า201(covid-19)ด้วยการล้างมือ7ขั้นตอน/ใส่หน้ากากอนามัยเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสในกลุ่มผู้มารับบริการ
การประชุมกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2563
การประชุมติดตามโครงการบ้านพอเพียง 60
การประชุมกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลคำใหญ่
24 ธันวาคม 2562 ...เวลา 09.30 น.สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอห้วยเม็กร่วมกับเทศบาลตำบลคำใหญ่ ปฏิบัติงานหน่วยบริการสุขภาพสุนัขและแมว ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า...
งานกีฬาเยาวชน ประชาชน ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 35 (ชัยศรี 3,โคกป่ากุง 10) เทศบาลตำบลคำใหญ่ ณ สนามกีฬาโรงเรียนคำใหญ่วิทยา ตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์
กิจกรรมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี2562 ณ หนองน้ำสาธารณะหนองกุง บ้านโคกป่ากุงหมู่ที่ 10 ตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์
9 ตุลาคม 2562: @ เทศบาลตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก นายประดิษฐ์ สุบุตรดีนายกเทศมนตรีตำบลคำใหญ่พร้อมเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลคำใหญ่ให้การต้อนรับและดูแลทีมงาน...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 201 - 210 (ทั้งหมด 231 รายการ)