เทศบาลตำบลคำใหญ่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
คำใหญ่
จังหวัดกาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์


สถิติ sitemap
วันนี้ 2023
เดือนนี้4,097
ทั้งหมด227,905

play_arrow ประชาสัมพันธ์ต่างๆ
รายงานสรุปผลประเมินการจัดบริการสาธารณะ


เทศบาลตำบลคำใหญ่ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม โครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕ จัดขึ้นในวันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ ณ บริเวณสวนสาธารณะหนองกุง หมู่ที่

ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลคำใหญ่ ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเทศบาลตำบลคำใหญ่ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ จัดขึ้นในวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖ ณ บริเวณอาคารโดมเอนกประสงค์เทศบาลตำบลคำใหญ่ อ


เทศบาลตำบลคำใหญ่ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ จัดขึ้นในวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖ ณ บริเวณอาคารโดมเอนกประสงค์สำนักงานเทศบาลตำบล

camera_alt ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
เทศบาลตำบลคำใหญ่เข้าร่วมการอบรมเสริมสร้างความรู้ หลักสูตรพลเมืองแก่ประชาชนตามโครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย [21 มีนาคม 2566]
โครงการก่อสร้างของเทศบาลตำบลคำใหญ่ [14 มีนาคม 2566]
เทศบาลตำบลคำใหญ่จัดทำการซ่อมแซมรางระบายน้ำ ในเขตชุมชนเทศบาลตำบลคำใหญ่ หมูที่ 11 ตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ [14 มีนาคม 2566]
โครงการฝึกอบรมด้านการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลคำใหญ่ประจำปี 2566 [14 มีนาคม 2566]
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5
ประกาศการประมูลให้เช่าร้านค้าตลาดสดล็อค 1 ตลาดสดเทศบาลตำบลคำใหญ่ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview81

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
บุคลากรภายใน
cast ผู้บริหารองค์กร
(นายกำพล สงคราม)
นายกเทศมนตรีตำบลคำใหญ่
โทร : 087-213-0330
(นายกำพล สงคราม)
นายกเทศมนตรีตำบลคำใหญ่
โทร : 087-213-0330
(สิบเอกวิจัย แสนสมัคร)
ปลัดเทศบาลตำบลคำใหญ่
โทร : 087-853-1668
(สิบเอกวิจัย แสนสมัคร)
ปลัดเทศบาลตำบลคำใหญ่
โทร : 087-853-1668
อีเมลกลาง
Web mail
ทต.คำใหญ่

play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กศ.
22/03/2566
22/03/2566
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการลดน้ำหนักในเด็กวัยเรียน
กสธ.
20/03/2566
22/03/2566
ขอความร่วมมือองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มีการรับโอนภารกิจจัดทำข้อมูลงบประมาณเงินเดือน สวัสดิการ (ค่าเช่าบ้าน ค่าเล่าเรียนบุตร และค่าใช้จ่ายอื่น) ที่ไม่เพียงพอ
กพส.
22/03/2566
22/03/2566
รายงานผลการดำนินงานและผลการเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]
สน.บถ.
21/03/2566
22/03/2566
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 2
สน.บถ.
22/03/2566
22/03/2566
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566
กศ.
21/03/2566
22/03/2566
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2566) กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น
[บัญชีจัดสรร_ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน]
[บัญชีจัดสรร_เงินอุดหนุนทั่วไป]
[บัญชีจัดสรร_ส่งเสริมศักยภาพ]
ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ