info_outline ข้อมูลการติดต่อ

ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 178
group กองการศึกษา
(นางพิมพ์แก้ว บุญบุตตะ)
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
(นางพิมพ์แก้ว บุญบุตตะ)
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
(นางสุภา บัวใหญ่)
นักจัดการงานทั่วไป
(นางสุภา บัวใหญ่)
นักจัดการงานทั่วไป
(นางพรจิรา บุญโส)
ครู คศ.1
(นางพรจิรา บุญโส)
ครู คศ.1
(นางกลอยใจ ไชยสมบัติ)
ครู คศ.1
(นางกลอยใจ ไชยสมบัติ)
ครู คศ.1
(นางเกษร สีบุญตา)
ครู คศ.1
(นางเกษร สีบุญตา)
ครู คศ.1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายกำพล สงคราม)
นายกเทศมนตรีตำบลคำใหญ่
(นายกำพล สงคราม)
นายกเทศมนตรีตำบลคำใหญ่
(สิบเอกวิจัย แสนสมัคร)
ปลัดเทศบาลตำบลคำใหญ่
(สิบเอกวิจัย แสนสมัคร)
ปลัดเทศบาลตำบลคำใหญ่