เทศบาลตำบลคำใหญ่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
คำใหญ่
จังหวัดกาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์
group กองการศึกษา
นายนิเทศก์ สุขสมบูรณ์
รองปลัดเทศบาล รักษาการ ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 043-840158
นายปรีชา คำปิว
หัวหน้าฝ่ายการศึกษา
(นางสุภา บัวใหญ่)
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
โทร : 093-3219927
นางเรวดี มะละคำ
ครู คศ.2
โทร : 043-840158
นางเบญญาภา พวงทอง
ครู คศ.2
โทร : 043-840158
(นางกลอยใจ ไชยสมบัติ)
ครู คศ.1
โทร : 092-4618280
(นางสาวเกษร สีบุญตา)
ครู คศ.1
โทร : 088-5863747