info_outline ข้อมูลการติดต่อ

ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 191
group สมาชิกสภา
(นายสำเนียง ศรีโคตร)
ประธานสภาเทศบาล
(นายสำเนียง ศรีโคตร)
ประธานสภาเทศบาล
(นายสมาน ชิณหันหา)
รองประธานสภาเทศบาล
(นายสมาน ชิณหันหา)
รองประธานสภาเทศบาล
(นายนิวัฒน์ บุญเลี้ยง)
เลขานุการสภาเทศบาล
(นายนิวัฒน์ บุญเลี้ยง)
เลขานุการสภาเทศบาล
(นายณัฐวัฒน์ ใจดีจริง)
สมาชิกสภาเทศบาล
(นายณัฐวัฒน์ ใจดีจริง)
สมาชิกสภาเทศบาล
(นายวีระชัย เบญจมาศ)
สมาชิกสภาเทศบาล
(นายวีระชัย เบญจมาศ)
สมาชิกสภาเทศบาล
(นายวีระ บุญโส)
สมาชิกสภาเทศบาล
(นายวีระ บุญโส)
สมาชิกสภาเทศบาล
(นายประกาศ ดรบัณฑิต)
สมาชิกสภาเทศบาล
(นายประกาศ ดรบัณฑิต)
สมาชิกสภาเทศบาล
(นางพิมพรรณ สนทอง)
สมาชิกสภาเทศบาล
(นางพิมพรรณ สนทอง)
สมาชิกสภาเทศบาล
(นายไพรินทร์ สีบุญตา)
สมาชิกสภาเทศบาล
(นายไพรินทร์ สีบุญตา)
สมาชิกสภาเทศบาล
(นายสุพล ทินคาม)
สมาชิกสภาเทศบาล
(นายสุพล ทินคาม)
สมาชิกสภาเทศบาล
(นายอนุกรณ์ ภูเงิน)
สมาชิกสภาเทศบาล
(นายอนุกรณ์ ภูเงิน)
สมาชิกสภาเทศบาล
(นางไพรวัลย์ ราชมนตรี)
สมาชิกสภาเทศบาล
(นางไพรวัลย์ ราชมนตรี)
สมาชิกสภาเทศบาล
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายกำพล สงคราม)
นายกเทศมนตรีตำบลคำใหญ่
(นายกำพล สงคราม)
นายกเทศมนตรีตำบลคำใหญ่
(สิบเอกวิจัย แสนสมัคร)
ปลัดเทศบาลตำบลคำใหญ่
(สิบเอกวิจัย แสนสมัคร)
ปลัดเทศบาลตำบลคำใหญ่