info_outline ข้อมูลการติดต่อ

ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 37
เมื่อวาน 89
เดือนนี้ 4,009
เดือนที่แล้ว 6,425
ทั้งหมด 26,461

group สมาชิกสภา

(นายกฤษดา ชื่อจริง)
ประธานสภาเทศบาล
(นายกฤษดา ชื่อจริง)
ประธานสภาเทศบาล
(นางสุภาพร วงศ์บุตร)
รองประธานสภาเทศบาล
(นางสุภาพร วงศ์บุตร)
รองประธานสภาเทศบาล
(นายคำปุ่น เหล่าลาภะ)
สมาชิกสภาเทศบาล
(นายคำปุ่น เหล่าลาภะ)
สมาชิกสภาเทศบาล
(นายสมพงษ์ ศรีทะโคตร)
สมาชิกสภาเทศบาล
(นายสมพงษ์ ศรีทะโคตร)
สมาชิกสภาเทศบาล
(นายวิโรจน์ ลาวงค์)
สมาชิกสภาเทศบาล
(นายวิโรจน์ ลาวงค์)
สมาชิกสภาเทศบาล
(นายสมหมาย ไชยสมบัติ)
สมาชิกสภาเทศบาล
(นายสมหมาย ไชยสมบัติ)
สมาชิกสภาเทศบาล
(นายบุญมินทร์ สีกระแจะ)
สมาชิกสภาเทศบาล
(นายบุญมินทร์ สีกระแจะ)
สมาชิกสภาเทศบาล
(นายธงชัย ศรีโนนโคตร)
สมาชิกสภาเทศบาล
(นายธงชัย ศรีโนนโคตร)
สมาชิกสภาเทศบาล
(นายวีระชัย เบญจมาศ)
สมาชิกสภาเทศบาล
(นายวีระชัย เบญจมาศ)
สมาชิกสภาเทศบาล
(นางมิทธิยา ทองจันทร์)
สมาชิกสภาเทศบาล
(นางมิทธิยา ทองจันทร์)
สมาชิกสภาเทศบาล
(นายลำดวน แสงโนราช)
สมาชิกสภาเทศบาล
(นายลำดวน แสงโนราช)
สมาชิกสภาเทศบาล
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน

(นายประดิษฐ์ สุบุตรดี)
นายกเทศมนตรีตำบลคำใหญ่

(สิบเอกวิจัย แสนสมัคร)
ปลัดเทศบาลตำบลคำใหญ่