messager
 
เทศบาลตำบลคำใหญ่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
คำใหญ่
จังหวัดกาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์
group สมาชิกสภา
(นายสำเนียง ศรีโคตร)
ประธานสภาเทศบาล
โทร : 081-0489288
(นายสมาน ชิณหันหา)
รองประธานสภาเทศบาล
โทร : 098-1391759
(นายนิวัฒน์ บุญเลี้ยง)
เลขานุการสภาเทศบาล
โทร : 091-7165761
(นายณัฐวัฒน์ ใจดีจริง)
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 061-1207987
(นายวีระชัย เบญจมาศ)
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 083-4180726
(นายวีระ บุญโส)
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 085-3779750
(นายประกาศ ดรบัณฑิต)
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 087-2267366
(นางพิมพรรณ สนทอง)
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 094-3076767
(นายไพรินทร์ สีบุญตา)
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 061-1044065
(นายสุพล ทินคาม)
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 064-8903362
(นายอนุกรณ์ ภูเงิน)
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 084-9835983
(นางไพรวัลย์ ราชมนตรี)
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 091-0501536