messager
 
เทศบาลตำบลคำใหญ่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
คำใหญ่
จังหวัดกาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์
play_arrow ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้าง ถนน คสล.สายทางถนน ซอย 9 หมู่ที่ 12 บ้านคำเจริญ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2567 | เปิดอ่าน : 31 |
ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางถนนซอย 9 หมู่ที่ 12 บ้านคำเจริญ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 26 |
ประกาศเทศบาลตำบลคำใหญ่ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางถนนซอย 9 หมู่ที่ 12 บ้านคำเจริญ จำนวน 1 โครงการ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 28 |
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา 07072566 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2566 | เปิดอ่าน : 64 |
ประกาศ ยกเลิกรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2566 | เปิดอ่าน : 46 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายบ้านคำใหญ่ฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2566 | เปิดอ่าน : 59 |
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัสท์ติกฯ สายบ้านคำใหญ่ เลขที่ E3/2566 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2566 | เปิดอ่าน : 46 |
ประกาศ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง เลขที่ E2/2566 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2566 | เปิดอ่าน : 52 |
การเปิดเผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2566 | เปิดอ่าน : 46 |
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัสท์ติก สายบ้านคำใหญ่ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2566 | เปิดอ่าน : 36 |
ประกาศขยายเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายบ้านคำใหญ่ฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2566 | เปิดอ่าน : 46 |
ประกาศเชิญชวนจัดจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัสท์ติก สายบ้านคำใหญ่ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2566 | เปิดอ่าน : 58 |
ประกาศเผยแพร่การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามโครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัสท์ติก สายบ้านคำใหญ่ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2566 | เปิดอ่าน : 35 |
ประกาศเผยแพร่เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัสท์ติก สายบ้านคำใหญ่ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2566 | เปิดอ่าน : 62 |
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัสท์ติก สายบ้านคำใหญ่ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน : 66 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสายถนนบ้านชัยศรี หมู่ที่ 3 ซอย 7 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2565 | เปิดอ่าน : 54 |
ประกาศเทศบาลตำบลคำใหญ่ เรื่องประกวดราคาก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสายถนนบ้านชัยศรี หมู่ที่ 3 ซอย 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2565 | เปิดอ่าน : 68 |
ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนบ้านชัยศรี หมู่ที่ 3 ซอย 7 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2565 | เปิดอ่าน : 67 |
ประกาศเทศบาลตำบลคำใหญ่ เรื่องแผนการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2565 | เปิดอ่าน : 57 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2565 | เปิดอ่าน : 123 |
1 - 20 (ทั้งหมด 28 รายการ) 1 2