เทศบาลตำบลคำใหญ่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
คำใหญ่
จังหวัดกาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์
play_arrow ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคา 07072566 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37 |
insert_drive_file ประกาศ ยกเลิกรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายบ้านคำใหญ่ฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25 |
insert_drive_file ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัสท์ติกฯ สายบ้านคำใหญ่ เลขที่ E3/2566 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15 |
insert_drive_file ประกาศ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง เลขที่ E2/2566 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22 |
insert_drive_file การเปิดเผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24 |
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัสท์ติก สายบ้านคำใหญ่ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19 |
insert_drive_file ประกาศขยายเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายบ้านคำใหญ่ฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21 |
insert_drive_file ประกาศเชิญชวนจัดจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัสท์ติก สายบ้านคำใหญ่ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34 |
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามโครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัสท์ติก สายบ้านคำใหญ่ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22 |
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัสท์ติก สายบ้านคำใหญ่ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38 |
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัสท์ติก สายบ้านคำใหญ่ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสายถนนบ้านชัยศรี หมู่ที่ 3 ซอย 7 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลคำใหญ่ เรื่องประกวดราคาก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสายถนนบ้านชัยศรี หมู่ที่ 3 ซอย 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42 |
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนบ้านชัยศรี หมู่ที่ 3 ซอย 7 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลคำใหญ่ เรื่องแผนการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 90 |
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 105 |
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่ร่างวิจารณ์ จัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน 2 คัน poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 92 |
insert_drive_file การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 17 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 81 |
1 - 20 (ทั้งหมด 25 รายการ) 1 2