เทศบาลตำบลคำใหญ่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
คำใหญ่
จังหวัดกาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์
camera_alt ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
19 เม.ย. 64 คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทคำใหญ่ นำส่งอาหารกลางวัน และอาหารเสริม(นม) แก่เด็กนักเรียนช่วงปิดเรียนสถานะการโควิท 19 [19 เมษายน 2564]
เทศบาลตำบลคำใหญ่ ดำเนินการติดป้ายประชาสัมพันธ์ เตือนป้องกันและลดอุบัติเหตูทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564 "สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด" [7 เมษายน 2564]
ทรงพระเจริญ [2 เมษายน 2564]
ผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลคำใหญ่และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำใหญ่(อย่างไม่เป็นทางการ) [29 มีนาคม 2564]
ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลคำใหญ่ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ... [25 มีนาคม 2564]
สนง.ปศุสัตว์อำเภอห้วยเม็ก ร่วมกับเทศบาลตำบลคำใหญ่ ปฏิบัติงาน ตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร เก็บตัวอย่าง surface swab บริเวณโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลคำใหญ่ และสถานที่จำหน่ายเนื้อสุกร... [24 มีนาคม 2564]
ล้างโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลคำใหญ่ ตามมาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร [24 มีนาคม 2564]
เทศบาลตำบลคำใหญ่ จัดอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำใหญ่ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ [24 มีนาคม 2564]
โครงการอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรคความดัน โลหิตสูงฯ 3 อ.2ส. ประจำปี2564 ณ วัดโพธิ์ชัยคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ [24 มีนาคม 2564]
โครงการหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสุขภาพ สู้ภัยโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ประจำปี 2564 [22 มีนาคม 2564]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 171 - 180 (ทั้งหมด 231 รายการ)