info_outline ข้อมูลการติดต่อ

ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 2
กิจกรรมเทศบาลตำบลคำใหญ่พ่นหมอกควันเพื่อควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ครั้งที่1 ประจำปีงบประมาณ2565
รายละเอียด : 15-20 ตุลาคม 2564 กิจกรรมพ่นหมอกควันเพื่อควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ครั้งที่1 ประจำปีงบประมาณ2565 การดำเนินงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชน/อสม./ประชาชนทั่วไป ด้วยดีตลอดกิจกรรมในนามกองสาสุขฯ ทต.คำใหญ่ ขอขอบพระคุณคณะผู้บริหาร/สมาชิกสภา/ข้าราชการ/พนักงานจ้างผู้มีส่วนร่วมทุกท่าน ที่มอบกิจกรรมดีดี ให้กับชุมชนต.คำใหญ่.
ผู้โพส : admin
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายกำพล สงคราม)
นายกเทศมนตรีตำบลคำใหญ่
(นายกำพล สงคราม)
นายกเทศมนตรีตำบลคำใหญ่
(สิบเอกวิจัย แสนสมัคร)
ปลัดเทศบาลตำบลคำใหญ่
(สิบเอกวิจัย แสนสมัคร)
ปลัดเทศบาลตำบลคำใหญ่