info_outline ข้อมูลการติดต่อ

ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 69
เดือนนี้ 6,064
เดือนที่แล้ว 14,152
ทั้งหมด 62,469

play_arrow คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
insert_drive_file คู่มือประชาชนการปิด ป้ายโษณา ทิ้ง หรือปิด poll
เผยแพร่วันที่ : 27 สิงหาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 114 |
insert_drive_file คู่มือประชาชนการขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 113 |
insert_drive_file คู่มือประชาชนการรับแจ้งการเกิดกรณีเกิดในบ้านและเกิดนอกบ้าน poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กรกฎาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 114 |
insert_drive_file คู่มือประชาชนการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญข้าราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กรกฎาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 105 |
insert_drive_file คู่มือประชาชนการยื่นขอรับเงินเบี้ยคนพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กรกฎาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 108 |
insert_drive_file คู่มื่อประชาชนการขออนุญาตปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กรกฎาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 118 |
insert_drive_file คู่มือประชาชนการจดทะเบียนพาณิชย์ ฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กรกฎาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 106 |
insert_drive_file คู่มือประชาชนการรับแจ้งย้ายเข้า-ออก poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กรกฎาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 112 |
insert_drive_file คู่มือประชาชนการรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กรกฎาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 109 |
insert_drive_file คู่มือประชาชนการรับชำระภาษีป้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กรกฎาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 109 |
insert_drive_file คู่มือสําหรับประชาชน การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กรกฎาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 108 |
insert_drive_file คู่มือประชาชนการลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กรกฎาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 113 |
insert_drive_file คู่มือประชาชนการแจ้งตาย poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กรกฎาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 107 |
1 - 13 (ทั้งหมด 13 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายกำพล สงคราม)
นายกเทศมนตรีตำบลคำใหญ่
(นายกำพล สงคราม)
นายกเทศมนตรีตำบลคำใหญ่
(สิบเอกวิจัย แสนสมัคร)
ปลัดเทศบาลตำบลคำใหญ่
(สิบเอกวิจัย แสนสมัคร)
ปลัดเทศบาลตำบลคำใหญ่