info_outline ข้อมูลการติดต่อ

ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 4
เมื่อวาน 220
เดือนนี้ 4,259
เดือนที่แล้ว 6,720
ทั้งหมด 26,857

play_arrow คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือประชาชนการปิด ป้ายโษณา ทิ้ง หรือปิด poll
เผยแพร่วันที่ : 27 สิงหาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40 |
คู่มือประชาชนการขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43 |
คู่มือประชาชนการรับแจ้งการเกิดกรณีเกิดในบ้านและเกิดนอกบ้าน poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กรกฎาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43 |
คู่มือประชาชนการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญข้าราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กรกฎาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41 |
คู่มือประชาชนการยื่นขอรับเงินเบี้ยคนพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กรกฎาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43 |
คู่มื่อประชาชนการขออนุญาตปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กรกฎาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45 |
คู่มือประชาชนการจดทะเบียนพาณิชย์ ฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กรกฎาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42 |
คู่มือประชาชนการรับแจ้งย้ายเข้า-ออก poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กรกฎาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42 |
คู่มือประชาชนการรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กรกฎาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40 |
คู่มือประชาชนการรับชำระภาษีป้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กรกฎาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40 |
คู่มือสําหรับประชาชน การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กรกฎาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42 |
คู่มือประชาชนการลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กรกฎาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41 |
คู่มือประชาชนการแจ้งตาย poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กรกฎาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39 |
1 - 13 (ทั้งหมด 13 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน

(นายประดิษฐ์ สุบุตรดี)
นายกเทศมนตรีตำบลคำใหญ่

(สิบเอกวิจัย แสนสมัคร)
ปลัดเทศบาลตำบลคำใหญ่