เทศบาลตำบลคำใหญ่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
คำใหญ่
จังหวัดกาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์
play_arrow ประชาสัมพันธ์ต่างๆ
ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567

camera_alt ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
เทศบาลตำบลคำใหญ่ รับมอบใบประกาศเกียรติคุณ ชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนตำบลคำใหญ่ จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ [29 กุมภาพันธ์ 2567]
เทศบาลตำบลคำใหญ่ ร่วมงานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น อำเภอห้วยเม็ก ครั้งที่ 8" ประจำปี 2567 [29 กุมภาพันธ์ 2567]
กิจกรรมประจำสัปดาห์โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ [27 กุมภาพันธ์ 2567]
กิจกรรมดูแลทำความสะอาดโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลคำใหญ่ เป็นประจำทุกสัปดาห์ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลคำใหญ่ [27 กุมภาพันธ์ 2567]
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
สรุปผลประเมินการจัดการสาธารณะ เทศบาลตำบลคำใหญ่
เผยแพร่วันที่ : 29 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview5
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview26
รายงารสรุปผลประเมินการจัดบริการสาธารณะ
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview2

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp