messager
 
เทศบาลตำบลคำใหญ่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
คำใหญ่
จังหวัดกาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์
play_arrow ประชาสัมพันธ์ต่างๆ
ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำใหญ่ (กรณีแทนตำแหน่งที่camera_alt ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
พิธีเปิด โครงการ "การพัฒนาศักยภาพสัตว์น้ำและปศุสัตว์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" ณ หนองน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 7 (หนองสิม) ตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์[17 กรกฎาคม 2567]
โครงการปฐมนิเทศ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคำใหญ่ วันพุธที่ 17[17 กรกฎาคม 2567]
โครงการปฐมนิเทศ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคำใหญ่ วันพุธที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2567[17 กรกฎาคม 2567]
พิธีเปิด โครงการ "การพัฒนาศักยภาพสัตว์น้ำและปศุสัตว์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" ณ หนองน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 7 (หนองสิม) ตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ [17 กรกฎาคม 2567]
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
สรุปผลประเมินการจัดการสาธารณะ เทศบาลตำบลคำใหญ่ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : pageview41
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2567 | เปิดอ่าน : pageview68
ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญที่ 4/2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2566 | เปิดอ่าน : pageview11

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp