ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยบ้านยายล้อม หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง