ชื่อเรื่อง : จ้างประกอบอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม ตามโครงจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ในวันที่ 17 มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง