ชื่อเรื่อง : ซื้อโต๊ะหินอ่อนพร้อมเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง