ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการตลาดน่าซื้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง