ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมรถยนต์ กจ 9808 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง