ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 สายข้างหมวดการทางถนนลาดยาง ตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีคัดเลือก