ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างรั้วกำแพงล้อมแนวเขตบ่อขยะเทศบาลตำบลคำใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง