ชื่อเรื่อง : ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง1.โครงการซ่อมสร้างเสริมผิวลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสาย 5 ธันวา หมู่ที่ 7 จำนวน 1,581,000.-บาท 2.โครงการซ่อมสร้างเสริมผิวลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนสายบ่อขยะ หมู่ที่ 7 จำนวน 2,038,000.-บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)