ชื่อเรื่อง : โครงการซ่อมสร้างเสริมผิวลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนสายบ่อขยะ หมู่ที่ 7 ตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์