ชื่อเรื่อง : ประกาศเกณฑ์ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถแต่ละคันและประกาศกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ชื่อไฟล์ : X3hZ8RfThu12620.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้