ชื่อเรื่อง : ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถนนบ้านชัยศรี หมู่ที่ 3 ซอย 7 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งบประมาณ พ.ศ.2566)

ชื่อไฟล์ : q68QOOgMon101457.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้