info_outline ข้อมูลการติดต่อ

ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 10
เทศบาลตำบลคำใหญ่เข้าร่วมประชุมชี้แจงพิจารณารายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2566-2570)
รายละเอียด : 20 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายกกำพล สงครามนายกเทศมนตรีตำบลคำใหญ่เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบล ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่ายงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลคำใหญ่และหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลตำบลคำใหญ่เข้าร่วมประชุมชี้แจงพิจารณารายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2566-2570)เทศบาลตำบลคำใหญ่ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้โพส : admin
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายกำพล สงคราม)
นายกเทศมนตรีตำบลคำใหญ่
(นายกำพล สงคราม)
นายกเทศมนตรีตำบลคำใหญ่
(สิบเอกวิจัย แสนสมัคร)
ปลัดเทศบาลตำบลคำใหญ่
(สิบเอกวิจัย แสนสมัคร)
ปลัดเทศบาลตำบลคำใหญ่