info_outline ข้อมูลการติดต่อ

ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 9
เปิดงานการประชุมผู้ปกครองเกี่ยวกับโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดโควิด-๑๙ ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
รายละเอียด : ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.นายกำพล สงครามนายกเทศมนตรีตำบลคำใหญ่เป็นประธานเปิดงานการประชุมผู้ปกครองเกี่ยวกับโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดโควิด-๑๙ ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมนายปราการ อุตส่าห์รองนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่กองการศึกษาเทศบาลและผู้ปกครองของเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคำใหญ่ ณ อาคารโดมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้โพส : admin
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายกำพล สงคราม)
นายกเทศมนตรีตำบลคำใหญ่
(นายกำพล สงคราม)
นายกเทศมนตรีตำบลคำใหญ่
(สิบเอกวิจัย แสนสมัคร)
ปลัดเทศบาลตำบลคำใหญ่
(สิบเอกวิจัย แสนสมัคร)
ปลัดเทศบาลตำบลคำใหญ่