เทศบาลตำบลคำใหญ่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
คำใหญ่
จังหวัดกาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์
play_arrow รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
insert_drive_file รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 13 |
insert_drive_file รายจ่ายตามงบปะรมาณประจไปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23 |
insert_drive_file รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26 |
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินไตรมาสที่ 1 (เดือน มกราคม- มีนาคม 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 75 |
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายงานประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 101 |
insert_drive_file เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 184 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลคำใหญ่ เรื่องการรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๔( กรกฎาคม-กันยายน ๒๕๖๔) poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลคำใหญ่ เรื่องการรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71 |
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลคำใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส ที่ 2 (มกราคม-มีนาคม 2563) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 323 |
insert_drive_file ขอรายงานแผนการใช้จ่ายเงินของเทศบาลตำบลคำใหญ่ ไตรมาส ที่ 2 ประจำปีงบแประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 323 |
insert_drive_file รายงานผลการใช้จ่าย ไตรมาส ที่1- ไตรมาส ที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 332 |
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลคำใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส ที่ 4 (กรกฏาคม-กันยายน 2562) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 276 |
1 - 12 (ทั้งหมด 12 รายการ) 1