เทศบาลตำบลคำใหญ่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
คำใหญ่
จังหวัดกาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์
play_arrow หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
insert_drive_file การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานเทศบาลตำบลคำใหญ่ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 94 |
insert_drive_file หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาลตำบลคำใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 97 |
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาฬสินธ์ุ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 104 |
insert_drive_file พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 348 |
1 - 4 (ทั้งหมด 4 รายการ) 1